Print Friendly and PDF

Tips

06/2023Planning: de sleutel voor een efficiënt verkoop- en productieproces​

Een goede planning zal je tevreden klanten bezorgen en veel geld doen besparen. Plannen blijft het moeilijke evenwicht zoeken tussen vragen en eisen van je klant en het best haalbare voor je organisatie.

Lees meer

05/2023Hoe overzichtelijk en efficiënt werken?​

Om de efficiëntie en de daaruit voortvloeiende rentabiliteit voor je schrijnwerkerij te optimaliseren is het aangewezen om, zoveel als mogelijk, met gelijkmatige productievolumes te werken. Twee specifieke situaties kunnen zich voordoen:

Lees meer

03/2023De kracht van gepersonaliseerde configuratiesoftware​

Naast het samenstellen van het product moet een configuratiepakket ondersteuning bieden bij de calculatie van de kostprijs, de opmaak van de offerte, het opstellen van de bestellijsten en het aanmaken van de werkplaatsinstructies.

Lees meer

11/2022Bespaar tijd en maximaliseer het resultaat bij het maken van je offerte​

De beste offertes zijn ongetwijfeld deze die je binnenhaalt. Immers, de offerte moet ervoor zorgen dat je prospect kiest voor je product en dienstverlening. Hou er dan ook rekening mee dat alle aspecten en rubrieken van je offerte bijdragen tot een rendabel project.

Lees meer

10/2022Margebewaking in volatiele tijden​

Plotse en "double digit" prijsverhogingen, explosies van energieprijzen en indexaties van lonen hebben een serieuze impact op je kostprijs. In deze uitermate volatiele tijden is "margebewaking" binnen je bedrijfsvoering dus van (over)levensbelang. Een concurrentiële prijszetting, een financiële- en operationele opvolging en een correcte nacalculatie zijn, op vandaag, de aandachtspunten om niet voor verrassingen komen te staan. Geïntegreerde software-pakketten zijn geen overbodige luxe om dit, in "real time" te registreren en te analyseren.

Lees meer

05/2022Aankopen in onzekere tijden: operationeel EN financieel opvolgen​

De levering van de bestelde materialen, nodig voor de gerealiseerde projecten durft, in deze onzekere tijden, op zich laten wachten. Dit vraagt de nodige flexibiliteit om alsnog de afspraken met de klant na te komen. Maar flexibiliteit vraagt overzicht van de operationele planning.

Lees meer

06/2022Opvolgen manco’s op de werkvloer​

Alles gaat altijd goed tijdens het productieproces in je schrijnwerkerij, tot er zich haperingen voordoen. Iedereen kent het wel: alles goed ingepland, alle materialen geleverd, productie gestart en dan blijkt dat één van de profielen beschadigd is, slecht gelakt is of de vleugel valt bij het inhangen en de hoek is stuk. De vleugel moet dus opnieuw gemaakt worden, maar het order is ondertussen meer dan half verzaagd. Enkele ramen zullen dus niet afgewerkt kunnen worden.

Lees meer

03/2022BEDRIJFSPROCES DEEL 7: NACALCULATIE​

Verkoopprijzen zijn, uit concurrentiële overwegingen, bij voorkeur gebaseerd op marktconforme prijzen. Een goede nacalculatie is dan van levensbelang om je rentabiliteit te bewaken en je efficiëntie te meten. Nacalculatie bestaat er in om de effectieve kosten van al je materialen en je werktijden te kunnen toewijzen aan de facturen die je maakt. Eigenlijk is nacalculatie eenvoudiger dan op voorhand te calculeren. Je moet alleen weten waar je moet op letten. Heel veel hangt af van een correcte registratie. De boekhouding is een evidente bron voor inkomende facturen. Een goede tijdsregistratie gekoppeld aan je operationele planning helpt je snel op weg om ook de juiste verdeling te maken.

Lees meer

04/2022BEDRIJFSPROCESSEN... EN AUTOMATISERING!​

In de vorige tipbrieven hebben we de verschillende bedrijfsprocessen (7) in kaart gebracht en toegelicht. Om deze processen zoveel mogelijk te automatiseren en op elkaar af te stemmen doe je beroep op softwarepakketten, speciaal ontwikkeld voor de schrijnwerkerij. Wijzelf onderscheiden daarvoor 3 standaardpakketten, die indien nodig verder gepersonaliseerd kunnen worden en perfect kunnen gesynchroniseerd worden met externe pakketten zoals bv. het boekhoudpakket.

Lees meer

02/2022BEDRIJFSPROCES DEEL 6: FACTURATIE​

Niks zo erg als iets vergeten te factureren. De kans dat je klant vraagt waar zijn factuur blijft, is eerder klein. Door je facturatie te koppelen aan de operationele planning vermijd je dit probleem. Lees hier enkele tips om dit vlot te laten verlopen:

Lees meer

01/2022BEDRIJFSPROCES DEEL 5: LOGISTIEK​

Het order is binnengehaald - gefeliciteerd - en de productie is gepland. In de totale operationele planning is het logistieke proces een belangrijke tussenstap. Al van bij de intake van een order is het duidelijk: de klant komt zelf afhalen, we leveren zelf of we leveren en plaatsen. Deze situaties bepalen in grote mate het logistiek proces. Door optimalisatie kunnen hier heel wat - onverwachte - kosten of verplaatsingen worden vermeden. Hoe gaan we tewerk?

Lees meer

10/2021BEDRIJFSPROCES DEEL 4: DIGITALE PRODUCTIEAANSTURING​

In de werkplaats van een schrijnwerkerij komen drie elementen samen: mensen, middelen en de flow. In veel werkplaatsen worden werkbestanden rechtstreeks naar de machines gestuurd en krijgen werknemers hun opdrachten op papier om hiermee aan de slag te gaan. De papieren volgen dus de werkstukken. Je wil het productieproces echter optimaliseren? Over-weeg dan om de werkplaats 'online' aan te sturen.

Lees meer

08/2021BEDRIJFSPROCES DEEL 2: PLANNING​

Je hebt goed geluisterd naar de klant, een gepaste offerte gemaakt en door een goede opvolging werd het order binnengehaald. De volgende stap is het maken van een goede planning, die je veel tevreden klanten kan bezorgen en veel geld doet besparen.

Lees meer

09/2021BEDRIJFSPROCES DEEL 3: VOORRAADBEHEER​

Het order werd binnengehaald en de planning is opgemaakt. Na het opmaken van de "behoeftelijst" wordt de voorraad gereserveerd en de benodigde artikelen besteld. Daar we voornamelijk te maken hebben met "make-to-order" producties onderscheiden we twee categorieën artikelen: voorraad- en project gerelateerde artikelen.

Lees meer

06/2021BEDRIJFSPROCES DEEL 1: VAN PROSPECT TOT KLANT​

In onze reeks over het automatiseren van de bedrijfsprocessen in de schrijnwerkerij starten we bij de aanvraag van een werk of project. Kortweg, we volgen hier de "customer journey" of het traject dat de klant aflegt tot de beslissing. We proberen daarbij zo kort mogelijk op de bal te spelen. Data en het verkrijgen daarvan zijn uitermate belangrijk om de kans op succes te optimaliseren.

Lees meer

03/2021Digitaliseren: to be or not to be!​

De marktstructuren en de manier van zakendoen maken een fundamenteel veranderingsproces door. Ook in de schrijnwerkerijsector zien wij schaalvergroting op gang komen. Meer en meer wordt er een onderscheid gemaakt tussen de fabrikant voor de productie en de dealers voor de verkoop en de plaatsing. De digitalisering van de schrijnwerkerijen, verder aangewakkerd door de COVID-problematiek, is op vandaag de sleutel voor de interne en externe connectiviteit. Daarvoor is men op zoek naar softwareoplossingen, waarmee men op elk moment via computers, tablet of app met elkaar kan communiceren en informatie uitwisselen.

Lees meer

05/2021Visualiseer uw bedrijfsprocessen en ontdek de mogelijkheden qua automatisering​

Digitalisering en automatisatie zijn vandaag een basisvoorwaarde voor de efficiëntie en rentabiliteit van uw schrijnwerkerij. Softwarepakketten, speciaal ontwikkeld voor uw sector, die vlekkeloos samenwerken zijn nodig voor de perfecte doorstroming van de projecten in uw bedrijfsproces. Doe daarvoor zeker beroep op een ervaren softwareontwikkelaar die de bedrijfsprocessen van een schrijnwerkerij door en door kent.

Lees meer

02/2021Welke “support” mag je verwachten van je softwareleverancier?​

Naast de mogelijkheden van uw softwarepakket, zijn de ondersteuning bij de implementatie en vooral de support bij het gebruik essentieel. Aspecten zoals kennis en ervaring, bereikbaarheid en snelheid zijn hier determinerend. Niemand ziet graag zijn werking gestoord of opportuniteiten onbenut, door een gebrekkige support.

Lees meer

01/2021“Meest gelezen tips voor digitale optimalisatie van uw schrijnwerkerij”​

Het TECHWIN-team wenst jullie een gezond en succesvol 2021. Hopelijk kunnen we binnenkort terug leven en werken onder "normale" omstandigheden. TECHWIN is en blijft ter beschikking om jullie te helpen bij alle software- en automatisatie vragen en projecten.

Lees meer

12/2020Duidelijke symbolen voor een efficiënte planning​

Duidelijke symbolen voor een efficiënte planning Een duidelijke planning komt zowel de efficiëntie als de rentabiliteit van je schrijnwerkerij ten goede. De kunst van een overzichtelijke planningzit voor een belangrijk deel in het gebruik van duidelijke en voor iedereen onmiddellijk herkenbare symbolen.

Lees meer

11/2020Beheer uw magazijn op een slimme manier!​

Voorraad- en magazijnbeheer zijn nauw verbonden met elkaar. Het voorraadbeheer geeft maximum en minimum hoeveelheden aan en genereert automatisch aankoopsignalen. Dit zorgt er meestal voor dat er nooit tekorten zijn: de zogenaamde ‘stock breaks'. Bovendien ga je op deze manier het teveel aan zichtvoorraad naar beneden brengen zonder het risico op tekorten te vergroten. Het kapitaal dat in dode voorraad zit komt zo vrij.

Lees meer

10/2020Maatwerk...enkele gerealiseerde voorbeelden​

In de vorige tipbrief hebben we aangetoond wat we verstaan onder maatwerk en de toegevoegde waarde ervan voor je bedrijf. Ter illustratie lichten wij enkele, bij klanten, uitgewerkte personalisaties toe.

Lees meer

09/2020Combinatie standaard en maatwerk software of het beste van beide werelden​

  Heel wat softwareprogramma's voor de schrijnwerkerij zijn standaardpakketten met quasi dezelfde functionaliteiten. De software past zich niet aan, dat betekent dat u het bedrijfsproces zo moet inrichten dat het aansluit bij de werking van de software. Een eventuele unieke werkwijze die concurrentievoordeel kan opleveren, gaat hierbij verloren.

Lees meer

07/2020Offerteaanvragen opvolgen​

Hoe haal je het maximum uit je offerteaanvragen? In veel bedrijven worden aanvragen slecht opgevolgd. Komt het tot een offerte, dan wordt er vaak zelden nog naar omgekeken. Nochtans kan je met enkele eenvoudige tips en een goede software veel meer geld halen uit je inspanningen.

Lees meer

06/2020Hoe communicatie en operationele processen in een schrijnwerkerij optimaliseren?​

Productiebedrijven en schrijnwerkerijen in het bijzonder, die zelf iets produceren of plaatsen, moeten constant waken over de efficiëntie van hun operationele processen. Ze moeten er zich van bewust zijn dat bij elk project, van bij de aanvraag tot de betaling, de controle wordt behouden en de voortgang verzekerd is.

Lees meer

10/2022Bespaar tijd en maximaliseer het resultaat bij het maken van je offerte.​

Plotse en "double digit" prijsverhogingen, explosies van energieprijzen en indexaties van lonen hebben een serieuze impact op je kostprijs. In deze uitermate volatiele tijden is "margebewaking" binnen je bedrijfsvoering dus van (over)levensbelang. Een concurrentiële prijszetting, een financiële- en operationele opvolging en een correcte nacalculatie zijn, op vandaag, de aandachtspunten om niet voor verrassingen komen te staan. Geïntegreerde software-pakketten zijn geen overbodige luxe om dit, in "real time" te registreren en te analyseren.

Lees meer

05/2020Bespaar tijd en geld met een optimaal bokkenbeheer​

Iedere schrijnwerkerij die zelf bokken heeft ,  kent de problematiek: waar zijn ze toch allemaal naartoe? Ook als je zelf regelmatig bokken krijgt van je leveranciers weet je dat het beheren- of beter het niet beheren- je tijd en geld kan kosten. Daarom is een gespecialiseerde functie binnen je ERP-softwarepakket meer dan handig.

Lees meer

04/2020Een dashboard...meer grip op je bedrijfsvoering​

Een dashboard doet ons onmiddellijk denken aan het controlepaneel in de auto. Het geeft een globaal overzicht over alle functies van ons voertuig. De vergelijking met een schrijnwerkerij is erg relevant.

Lees meer

02/2020Bespaar kosten met een geografisch tool in je planningspakket​

In een goed operationeel planningspakket zit een online landkaart die je interactief kan gebruiken. Geografische planning stelt je in staat om, op een overzichtelijke manier, je werkmiddelen op het terrein te optimaliseren en te plannen.

Lees meer

01/2020Het belang van een goede werktijdregistratie in uw planningspakket​

Bij een verkoop wordt er een schatting gemaakt van materialen en uren. Er wordt een factor voor risico en winst aan toegevoegd. Met deze gegevens wordt de planning opgemaakt. Tijdens de uitvoering loopt het soms anders dan voorzien. Een goede tijdsregistratie geeft  een correct beeld van wat is kunnen fout lopen.

Lees meer

01/2020Connectiviteit... de sleutel tot succes!​

Tijdens Polyclose was de rode draad binnen de gesprekken een verregaande digitalisatie voor de schrijnwerkerij.  Bedrijfsleiders, office managers, productiemanagers,...zijn één voor één op zoek naar softwareoplossingen, waarmee ze op elk moment via computers, maar eveneens op een tablet of via een app kunnen controleren én visualiseren wat de status is van de bedrijfsprocessen.

Lees meer

12/2019Van slimme naar visuele fabriek​

De "slimme" fabriek Iedereen heeft de mond vol van "Industrie 4.0", een trend van automatisering en gegevensuitwisseling bij industriële fabricagetechnieken. Ook in je schrijnwerkerij kan het productieproces online aangestuurd worden.

Lees meer

11/2019Software en..... support​

Een aspect dat bij de aanschaf van een softwarepakket heel dikwijls over het hoofd wordt gezien, is de ondersteuning bij de implementatie en de support bij het gebruik. Vandaag met meer en meer automatisatie, is het erg belangrijk dat je snel en efficiënt hulp en ondersteuning krijgt om de onderbrekingen tot een minimum te herleiden. Wat mag je verwachten?

Lees meer

10/2019Mobiel werken: een pluspunt of een noodzaak?​

Een goed planningspakket is een basisvereiste voor elke schrijnwerkerij. Duidelijke afspraken over de plaatsing, de levering of afhaling, het opvolgen van bestellingen en de voortgang van de productie moeten voor iedere medewerker en per klant helder en overzichtelijk beschikbaar zijn. De digitale (r)evolutie zorgt ervoor dat klanten steeds minder geduld hebben en  dat men  heel snel op de bal moet spelen. Mobiel werken wordt eerder een noodzaak....

Lees meer

09/2019Houten ramen configureren en berekenen​

Houten ramen...authentiek, warm en esthetisch Hout was ooit het enige materiaal om ramen en deuren mee te maken. Ondertussen teruggedrongen tot een heel eigen segment van de markt.  Vandaag wordt kunststof en vooral aluminium gebruikt voor de constructie van ramen en deuren. Maar hout blijft een heel goed materiaal met heel wat mogelijkheden.

Lees meer

08/2019Efficiënt offertes maken: maak gebruik van een bibliotheek!​

Iedereen weet hoeveel tijd het kost om een offerte te maken voor ramen en deuren. Heel veel modellen komen echter steeds terug in de offertes en zijn makkelijk herkenbaar op het plan: enkel of dubbel opendraaiende ramen, binnen- of buiten draaiende deuren, schuif- en hefschuiframen.

Lees meer

07/2019Efficiënt omgaan met kleinere orders....werk in batches​

Om een productieproces efficiënt te laten verlopen heb je liefst grote aantallen van gelijkaardige producten. De werkelijkheid is dikwijls heel anders. Een klant bestelt soms één of enkele ramen en dan nog dikwijls van verschillende types en afmetingen.

Lees meer

06/2019CE markering in de praktijk​

De CE-markering is verplicht voor fabrikanten die ramen en deuren verkopen aan plaatsingsbedrijven of rechtstreeks aan de consument. Via de gepaste software kan dit op een efficiënte manier beheerd worden.

Lees meer

04/2019Geluidsdemping berekenen... een verkoopargument!​

Thermische isolatie Het berekenen van de thermische isolatie is reeds lang ingeburgerd in de software voor schrijnwerkerijen. Vertrekkende vanuit de U-waarden van de profielen en het glas, aangevuld met het effect van de glasrand,  wordt de isolatiewaarde van elk individueel raam of deur correct berekend. Aan het einde van de offerte krijg je dan een gemiddelde waarde per vierkante meter te zien.

Lees meer

02/2019Productie van ALU-ramen gestroomlijnder met gespecialiseerde software!​

Een veelheid aan onderdelen zorgt voor een complex productieproces Een aluminium raam is op vandaag meer dan ooit een meccano met een veelheid en grote verscheidenheid aan onderdelen. Profielen, toebehoren, beslag, rubbers en isolatoren maken dat voor een vlotte doorstroming, de samenstelling op meerdere werkplekken gebeurt. Bij kleinere productiecapaciteiten werkt men nog veel rond één werktafel. De onderdelen en de gereedschappen liggen dan rond de werktafel verspreid, maar het vakmanschap en flexibiliteit van de medewerkers zorgen voor de afwerking.

Lees meer

01/2019Automatisering in een sterk veranderende markt: 6 aandachtspunten!​

Alhoewel in veel sectoren hoogtechnologische machines en automatisering al langer zorgen voor de optimalisatie van de (productie)processen, bleven de schrijnwerkerijen tot voor kort in een traditioneel ambachtelijke omgeving werken. Meer en meer en onder druk van een veranderende markt zijn heel wat schrijnwerkers overgeschakeld naar het gebruik van software. Heel dikwijls zijn dit deeloplossingen, die al dan niet geïntegreerd zijn of officetoepassingen zoals Word en Excel.

Lees meer

10/2018Wat mag je verwachten van een goed onderhoudscontract voor uw software?​

Het goed functioneren van je software is in deze gedigitaliseerde en geautomatiseerde wereld een basisvoorwaarde. Bij problemen staat men al gauw voor verlies aan tijd en efficiëntie. Een professionele ondersteuning en snelle hulplijn zijn dus van levensbelang.

Lees meer

09/2018Operationeel controle hebben, hoe doe je dat?​

Een goede controle  hebben en houden over het operationele proces binnen je schrijnwerkerij is cruciaal voor efficiëntie, leverbetrouwbaarheid en uiteindelijke klanttevredenheid. Het volledige proces kan je opdelen in 3 belangrijke deelprocessen, namelijk de 3 P's: Productconfiguratie Planning Productie

Lees meer

08/2018Op weg naar de slimme fabriek​

In de vorige tipbrieven hebben we het gehad over de kenmerken, de principes en de voordelen van een online aansturing van de werkvloer. Hier gaan we in op de verdere digitalisering van het productieproces.

Lees meer

08/2018Zes redenen om uw werkvloer online aan te sturen​

In de vorige tipbrief hebben we het gehad over de kenmerken en de principes van een online aansturing van de werkvloer. Hier geven we kort de belangrijkste redenen waarom onze klanten hiervoor gekozen hebben.

Lees meer

06/2018Papierloze werkvloeraansturing en -opvolging​

In de werkplaats van een schrijnwerkerij komen drie elementen samen: mensen, middelen en de flow. In veel werkplaatsen worden werkbestanden rechtstreeks naar de machines gestuurd en krijgen werknemers hun opdrachten op papier om hiermee aan de slag te gaan. De papieren volgen dus de werkstukken.

Lees meer

05/2018De kracht van personalisatie in je calculatiepakket​

Elk calculatiepakket kan maten berekenen en onderdelen kiezen in functie van de kenmerken van het product: het type, de breedte, de hoogte, de diepte, het gewicht en dergelijke. Deze berekeningen en keuzes worden afgeleid uit de basiskenmerken van de onderdelen waaruit het model is opgebouwd. Deze basiskenmerken zetten we in databanken en de software gebruikt ze om zo de juiste configuratie van de onderdelen af te leiden.

Lees meer

01/2018TECHWIN: 25 JAAR TEAMWERK​

POLYCLOSE 2018... en luisteren naar onze klanten Op de Polyclose beurs hebben wij met vele van onze klanten, in een ontspannen sfeer, met een hapje en een drankje, het jubileumjaar van TECHWIN ingezet. Onze medewerkers maakten van de gelegenheid gebruik om samen met de aanwezigen te toasten op de goede samenwerking.

Lees meer

11/2017TECHWIN Software, 25 jaar ten dienste van de schrijnwerker!​

"TECHWIN Software ging van start in 1993. Dankzij onze klanten vieren we in 2018 ons 25 jarig bestaan" André De Weerdt, Zaakvoerder TECHWIN Software

Lees meer

11/2017Offertepakket voor dealers​

De manier van zakendoen en verkopen maakt een fundamenteel veranderingsproces door. Als vergelijking,  wordt er weleens gezegd dat alle markten evolueren zoals de automobielmarkt. Enkele merkfabrieken produceren en assembleren wagens en verkopen via een uitgebreid dealernetwerk. Via verschillende, zowel offline- als online, kanalen worden de klanten naar de concessiehouders geleid.

Lees meer

10/2017Breng uw bedrijfsprocessen in kaart​

Vandaag, nog meer dan vroeger, zijn snelle responstijden en correcte levertermijnen primordiaal voor de klanttevredenheid.

Lees meer

09/2017Wat zochten onze klanten voor ze bij TECHWIN terecht kwamen?​

Gedurende de vele gesprekken die we hadden met onze klanten en waarvan wij de getuigenissen publiceerden, komen de belangrijkste aspecten, waarom ze voor TECHWIN kozen, naar voor.

Lees meer

11/2016Bespaar geld door een optimaal gebruik van reststukken​

Reststukken gebruiken Iedereen die met profielen werkt kent het probleem. Er is altijd wel een stuk over, dat je niet graag weggooit en je de volgende keer toch weer vergeet te gebruiken. Aan de hand van enkele praktische tips kan je alvast geld besparen:

Lees meer

12/2016Hoe automatisatie zorgt voor meer omzet en winst in je schrijnwerkerij​

Laten we eerlijk zijn. Het automatiseren van je bedrijfsprocessen met aangepaste software, is geen doel op zich.  Het is wel een onmisbaar middel om een concurrentieel voordeel te creëren. Deze voordelen kunnen zowel extern als intern zijn. In de meeste gevallen versterken ze elkaar.

Lees meer

10/2016Hoe overzichtelijk en efficiënt werken in fases?​

Werken in fases? Grotere projecten, die niet in één keer over de werkvloer gaan, worden gesplitst: we spreken dan van "fases". Er zijn twee belangrijke redenen om in fases te werken: de aantallen zijn te groot om gelijktijdig in de buffers van de werkplaats te gaan of de klant vraagt om gedeeltes aan te leveren op verschillende tijdstippen.

Lees meer

07/2016Software kiezen: meest gestelde vragen​

Bij de aanschaf of implementatie van nieuwe software in uw bedrijfsprocessen stelt u zich, terecht, een aantal vragen. Op de meest gestelde vragen geven wij graag een kort antwoord:

Lees meer

05/2016JoPPS, configuratiepakket met actuele leveranciersdata​

De beschikbaarheid, verwerkbaarheid en de prijzen van de onderdelen zijn essentieel bij het configureren van ramen en deuren. Door de uitstekende contacten met de voornaamste leveranciers beschikt TECHWIN over de meest recente data. Deze zijn verwerkt in de JoPPS-module en op een eenvoudige manier te raadplegen en te gebruiken.

Lees meer

03/2016Hoe kies ik een goed configuratiepakket?​

Configuratiepakketten vind je in alle soorten en maten. Om je keuze te bepalen zetten we de belangrijkste criteria even op een rijtje.

Lees meer

02/2016Maak offertes die verkopen​

De beste offertes zijn ongetwijfeld deze die je binnenhaalt. Immers, de offerte moet ervoor zorgen dat je prospect kiest voor je product en dienstverlening. Hou er dan ook rekening mee dat alle aspecten en rubrieken van je offerte bijdragen tot een rendabel project.

Lees meer

12/2015Eenvoudig voorraadbeheer!​

Na opmaak van de inventaris, komt van de boekhouding steevast de vraag: Hoe zit het met de voorraad? Wat voor velen een heuse klus is, hoeft niet zo te zijn als je door het jaar enkele regels volgt. Wij hebben het hier voornamelijk over bedrijven die eerst verkopen voor ze gaan aankopen en produceren. Ramen, deuren, binnendeuren, trappen, maatwerkmeubelen,... steeds dezelfde systematiek: opmeten, uitwerken en dan pas aankopen en produceren. Voor deze "make-to-order" producties onderscheiden we twee categorieën artikelen: project gerelateerde- en voorraadartikelen.

Lees meer

11/2015Werkt je planningsmodule met andere softwarepakketten?​

Om de verschillende bedrijfsprocessen in de schrijnwerkerij te ondersteunen bestaan er specifieke softwarepakketten: tekenprogramma's, boekhoudsoftware, "track and trace" pakketten, configuratiemodules,....  Elk pakket heeft zijn specialisatie en is expert in het eigen domein. Eén totaalpakket dat in alle facetten 'state of art' is, blijkt te dikwijls een verkooppraatje.

Lees meer

04/2015Het beste van de planning​

Wij hebben in de 9 vorige tipbrieven zoveel mogelijk informatie verstrekt om te komen tot een optimale planningsorganisatie voor je schrijnwerkerij. Een goede planning kan je namelijk veel tevreden klanten bezorgen en veel geld besparen. Toeval of niet, de meeste vragen hebben te maken met het commerciële aspect of het bewaken van je rentabiliteit. Onze tips zijn gebaseerd op praktijkervaringen en -vragen. Hierna de belangrijkste aandachtspunten:

Lees meer

03/2015Tips voor de aankoop van een planningsmodule​

Om succesvol te zijn bij je klanten moet je zoveel mogelijk aan hun verwachtingen voldoen. Naast een goed product, ervaren ze het naleven van de afspraken en het opvolgen van een goede planning als een kwaliteitskenmerk. Wil je hierdoor het verschil maken bij je klanten, dan kan de aanschaffing van een operationele planningsmodule het overwegen waard zijn.

Lees meer

11/2014Beheer van de "Dienst na verkoop"​

Hoe je "dienst na verkoop" optimaliseren? Dit klinkt je wellicht bekend in de oren, de honderd en één dingetjes die je nog moet doen: een gebarsten ruit gaan vervangen, een draaikip gaan afregelen, een vliegenraam naleveren, een discussie gaan voeren over een kras op de deur of een klant die belt om een geforceerd slot onmiddellijk te gaan vervangen. We geven je graag enkele tips om je "dienst na verkoop" vlot te laten verlopen.

Lees meer

09/2014Centraliseer alle documenten​

Breng alle documenten samen..... en digitaliseer Met een Excel-sheet wordt de prijs berekend. Op de getekende bestelbon is wat geschrapt en met de hand bijgeschreven. De opmeter heeft enkele foto's genomen met zijn smartphone en de e-mail van de klant, met zijn beslissing over links of rechts draaiend, is in de inbox van de verkoper blijven hangen. Herken je deze situatie?

Lees meer

07/2014De checklist​

Waarom iedereen met een checklist moet werken! Het gebruik van checklists biedt vele voordelen: je houdt enerzijds voldoende flexibiliteit voor elk individueel dossier terwijl je anderzijds steeds de controle en het overzicht behoudt van alle dossiers samen. Handig omgaan met een checklist en bijbehorende taken is een basiskenmerk van een goed werkend operationeel planningspakket. Maak eenmalig een zo volledig mogelijke checklist met zowel de routinetaken als ‘al wat je ooit al eens moeten doen hebt' voor een dossier. Groepeer de lijst van taken in een aantal logische rubrieken, zoals: administratie, bestellingen, werfinrichting.

Lees meer

08/2014Hoe maak ik een overzichtelijke planning?​

"Een planning maak je om te beginnen en dan pas je hem aan" Iedereen kent het wel: een map per klant met daarin (de kopieën van) het order, de bestelbonnen van de materialen, enkele Excel sheets met het overzicht van de orders en de bestellingen per leverancier. Daarnaast nog een groot bord tegen de muur, het in te zetten personeel en de lopende werven. En ja, iedereen is aan het werk en alles geraakt altijd wel opgelost. Maar het kost wel veel tijd om elke wijziging te registreren en de impact ervan in te schatten. Het kost nog meer tijd en vooral geld als je het niet goed doet: naleveringen, haastklussen, openstaande facturen,...

Lees meer

 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.