Print Friendly and PDF
05/2023

Hoe overzichtelijk en efficiënt werken?

Om de efficiëntie en de daaruit voortvloeiende rentabiliteit voor je schrijnwerkerij te optimaliseren is het aangewezen om, zoveel als mogelijk, met gelijkmatige productievolumes te werken. Twee specifieke situaties kunnen zich voordoen:

1. Werken in fases

Grotere projecten, die niet in één keer over de werkvloer gaan, worden gesplitst: we spreken dan van "fases". Er zijn twee belangrijke redenen om in fases te werken: de aantallen zijn te groot om gelijktijdig in de buffers van de werkplaats te gaan of de klant vraagt om gedeeltes aan te leveren op verschillende tijdstippen. Dit vraagt het gebruik van een aangepaste configuratie- en planningsoftware tijdens het volledige traject:

Offreren

Het begint in het configuratiepakket: in het offertestadium kan je nog alle aantallen samen zetten. Zelfs een andere draairichting of hetzelfde element in spiegelbeeld zal geen noemenswaardig prijsverschil opleveren.

Plannen

Eens het project je wordt toegewezen, kan er met deze gegevens reeds in het planningspakket een eerste aanzet van fasering worden gegeven. Voor profielen bijvoorbeeld wordt de totale hoeveelheid te bestellen lengtes ingeschat vanuit het configuratiepakket. In de eigen voorraad of bij de leverancier wordt er alvast een bestelling en een reservatie voor het totale aantal gemaakt, op afroep te leveren.

Centraliseren

Als dan de fases worden vastgelegd, moet je dit in een goed configuratiepakket kunnen benoemen en de verschillende maakdelen eraan toewijzen. Door een eenvoudige controle in het pakket zie je in één oogopslag of alles opgenomen is. Fases toekennen en opvolgen binnen één project in het configuratiepakket geeft als voordeel dat er steeds maar één masterproject is. Alle wijzigingen blijven centraal bewaard en beheerd. Het overzicht behouden is cruciaal in de verdere verwerking.

Beheren

Door nu, in het configuratiepakket, per fase te berekenen en in te plannen, worden de exacte hoeveelheden van het masterproject afgeboekt en toegewezen aan de respectievelijke fase. Het masterproject zorgt voor het totaaloverzicht van de bestelhoeveelheden. Het geheel wordt in je planning overzichtelijk voorgesteld in een boomstructuur zodat de verschillen tussen reservatie en afroep onmiddellijk zichtbaar zijn.

Produceren

Voor de werkvloer wordt een fase beschouwd als één geheel en kan ze als dusdanig in productie gaan.

Factureren

Ook voor de opvolging van de facturatie biedt het werken met een goed planningspakket veel voordelen. Het totale aannemingsbedrag wordt in het masterproject ingeschreven, maar de facturatie gebeurt in schijven of per fase. Door ook dit overzichtelijk weer te geven, heb je duidelijk en snel zicht op gefactureerde, betaalde, openstaande en nog in portefeuille zijnde bedragen. Meerprijzen worden samen getoond en hebben een eigen aanduiding zodat ook deze vlot kunnen opgevolgd worden.

2. Werken in batches

Om een productieproces efficiënt te laten verlopen heb je liefst grote aantallen van gelijkaardige producten. De werkelijkheid is dikwijls heel anders. Een klant bestelt soms één of enkele ramen en dan nog dikwijls van verschillende types en afmetingen.

Deze bestellingen zo maar in productie steken is niet erg efficiënt. Er zijn niet alleen de insteltijden, er is ook nog het zaagverlies. Daarom kan je best gaan werken met batches.

Een batch is een samenstelling van een aantal stuks en/of types die vlotter door een productieproces gaan. De keuze om batches samen te stellen kan gebaseerd zijn op aantallen, kleuren of types, of een combinatie daarvan.

Aantallen

De grote van de karren om werkstukken in te leggen: dat vergemakkelijkt het transport over de werkvloer.

De productiecapaciteit van één dag: dat geeft meer duidelijkheid over de planning.

Kleur

Bij kunststof of aluminium zorgt het samennemen van zoveel mogelijk stuks van dezelfde kleur in één batch, voor een betere verzaging met minder reststukken en afval.

Voor houten ramen en deuren is het drenken en lakken in éénzelfde kleur in batches een belangrijk efficiëntievoordeel.

Type product

Het samennemen van gelijkaardige types houten ramen en deuren is handig. Alle schuiframen, gewone draairamen, deuren en 'specials' - zoals luiken of poorten - worden gegroepeerd. Daardoor kan je het aantal omstellingen van de machines beperken.

Conclusie

Zorg, bij de aanschaf of de upgrade van je software, dat de mogelijkheid om in fases en/of batches te werken voorzien is.

 

 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.