Print Friendly and PDF
04/2020

Een dashboard...meer grip op je bedrijfsvoering

Een dashboard doet ons onmiddellijk denken aan het controlepaneel in de auto. Het geeft een globaal overzicht over alle functies van ons voertuig. De vergelijking met een schrijnwerkerij is erg relevant.

Een dashboard…..in één oogopslag een overzicht van de belangrijkste indicatoren.

Een dashboard in je schrijnwerkerij is evenzeer één duidelijk gestructureerd scherm, dat visueel, met taart-, lijn- of staafdiagrammen, een globaal overzicht geeft van de operaties van je bedrijf. Het moet een overzichtelijke samenvatting zijn van de prestatie-indicatoren in "real time" van de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, zoals, verkoop, productie, leveringen, plaatsing, facturatie, voorraad,...

Om ervoor te zorgen dat een dashboard duidelijk en eenvoudig te interpreteren is kan dit ook gemaakt worden per afdeling. Interessant is visueel weer te geven wat de afwijkingen zijn ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar of de gemaakte doelstellingen.

Een dashboard….welke informatie, welke indicatoren?

Een dashboard moet de situatie weergeven van de belangrijkste indicatoren van de verschillende domeinen van de bedrijfsvoering.  Enkele voorbeelden:

  • Verkoop 

De verkoopgegevens, zoals verkochte aantallen, bedragen, openstaande offertes, scoringspercentage ed. worden overzichtelijk weergegeven. 

  • Productie
Gegevens over het aantal geproduceerde stuks per dag en/of per werknemer en de gemiddelde doorlooptijd geven een indicatie over de productiviteit. Op basis daarvan kan dan snel worden bijgestuurd.

  • Plaatsing

De efficiëntie van de plaatsingsploegen is heel dikwijls de zwakke schakel voor de rentabiliteit van een project. Het procentuele verschil over de laatste 3 maanden per ploeg tussen geplande en gerealiseerde uren geeft een indicatie om via een goede planning verder te optimaliseren.

  • Dienst na verkoop
De evolutie van het aantal openstaande nazichten kan gevolgd worden met eventueel een onderscheid tussen de meerwerken onder garantie en de betalende.

  • Financieel
Ook financiële kerngetallen kunnen worden getoond. We denken dan, onder meer, aan de gefactureerde- en openstaande bedragen, het gemiddeld aantal dagen krediet,...

Een dashboard…..waarom?

Door een heldere voorstelling van de operationele werking van je bedrijf via een overzichtelijk dashboard kan je snellere en betere beslissingen nemen om de efficiëntie op te volgen, te behouden en te vergroten. Achterliggend, kunnen rapporten en cijfers opgevraagd worden om verdere details te analyseren.

Een goede operationele planningssoftware maakt dit mogelijk. Benieuwd hoe dit in praktijk kan?

Benieuwd hoe dit werkt in de praktijk?

 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.